CSE students got placed in Sutherland
 Dec 5, 2023  Jisha Raj Placements , NEWS

Devuchandran,Ali Muhammed,Hrishitha S Hari,Sona Sanal S,Swathiraj M,Hybi Krishna J S,Ashthami A S,Muhammed Shuhaib Sha,Lekshmi Raj P,Moushmi S,Parvathy R S,Akshaya V R of S7 CSE(2020-2025 Batch) got placed in Sutherland.